Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 146 publicaties gevonden

Kennis van en voor evenementen

de rol van kennis in het functioneren van de beoordelingscommissie sportevenementen

In dit artikel worden de achtergronden en inhoud geschetst van het advies van NLsportraad, dat er in het kort op neerkomt dat een onafhankelijke beoordelingscommissie zich moet gaan buigen over…

Sport doorstaat recessie

Artikel van Hugo van der Poel in Sport & Strategie. Na de ‘eerste’ recessie (2008-2010) is geconstateerd dat er toch wel erg weinig gegevens beschikbaar waren op grond waarvan iets…

Lokale effecten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt

Artikel van Hugo van der Poel, Caroline van Lindert en Ine Pulles (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de lokale effecten van het programma 'Sport en Bewegen in de…

Afnemende groei van ruimte voor sport

Artikel van Hugo van der Poel (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over het ruimtebeslag van sportterreinen en het ruimtegebruik per sporter. 

Meer competitie vraagt om maatwerk

KNLTB: verdubbeling aantal competitiespelers gewenst

Artikel van Hugo van der Poel en Sven Bakker (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de tennis sport in Nederland. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de competitie als middel…

Sportaccommodaties in Nederland goed bereikbaar

In het algemeen zal, naarmate de afstand tot een bepaalde sportaccommodatie toeneemt, de bereidheid naar die accommodatie af te reizen om daar sport te beoefenen afnemen. Afstand kan daarmee een…

Ledverlichting

een innovatieve manier om in de sport energie te besparen

Artikel van Hugo van der Poel en Janine van Kalmthout in Sport & Strategie. In dit artikel wordt kort ingegaan op wat de sport kan doen op het gebied van energiebesparing,…

Wet-houder

Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten over de functie van wethouder Sport.

Afnemende groei van ruimte voor sport

Artikel van Hugo van der Poel in Sport & Strategie (Jaargang: 2015) over ruimtebeslag van sportterreinen?.

Visiedocument sport stimuleert!

naar een optimale inzet van uw sportkapitaal

In ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ schetst Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een inhoudelijk samenhangende visie op het lokale sportbeleid in de komende jaren. Aan de…