Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 146 publicaties gevonden

Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 1)

Waar komt het begrip ‘transitie’ vandaan en wat is daarmee bedoeld? Overkomen transities ons of zijn ze te sturen en is er een project van te maken? In dit artikel…

Monitoring sportakkoord

start lokale sportakkoorden

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen…

Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact

In this study the authors sought a better understanding of the development and functioning of local sport policy, from the perspective of local sport managers (LSMs). They studied LSMs’ perspectives…

Sportieve gesteldheid

Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de vraag of er in onze samenleving sprake is van een groeiende sportieve gesteldheid.

De Rapportage sport in transitie

Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018. In…

Sportverenigingen in Nederland

veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

Niemand gekke Henkie

Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten over de toepassing van preventieve maatregelen bij zorgverzekeraars en andere partijen, die kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Rapportage sport 2018

De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld…

Probleemkleuters

Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten over twee speerpunten van het Sportakkoord: de 'Positieven sportcultuur' en 'Van jongs af aan vaardig bewegen'. 

Overzicht

Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (juni 2018) over het hebben van overzicht over het lokale sportbeleid of nieuwe ontwikkelingen in de sportwereld.