Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 26 publicaties gevonden

Impact coronavirus op fitnessondernemers in Nederland (intern rapport)

meting maart 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in Nederland vanaf half maart 2020 zijn door de Rijksoverheid gezondheidsadviezen verstrekt en zijn er in het openbare leven beperkingen opgelegd. Eén…

De impact van de coronamaatregelen op de werkzaamheden van buurtsportcoaches

factsheet 2020/14

Dit factsheet geeft de resultaten weer van een peiling onder buurtsportcoaches. Daarnaast zijn interviews gehouden met werkgevers van buurtsportcoaches. De onderzoeken zijn in april 2020 door het Mulier Instituut uitgevoerd…

De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord

factsheet 2020/11

In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord worden buurtsportcoaches ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden…

Sportdeelname Zaanstad 2019

ontwikkelingen rond sport en bewegen

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad. In…

Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden

factsheet 2020/10

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het wedstrijdgedrag van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters bij amateurwedstrijden met de…

Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018

verdiepende interviews met uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. De regeling is gericht op mensen die…

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2019

registratie sportief en onsportief gedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

In 2019 heeft het Mulier Instituut opnieuw onderzoek gedaan naar het sportief klimaat op de Nederlandse sportvelden en in de sporthallen en zwembaden met behulp van de Sportklimaatapp. Klimaat in…

Formula E race Brainport Eindhoven region

potential economic and social impact

BrabantSport asked the Mulier Institute to conduct a study about the potential economic and social impact of a Formula E race for the Brainport Eindhoven region and the support for…

Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017

Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om…

Beleving van sportevenementen in Nederland

In dit essay is geschetst wat beleving inhoudt, hoeveel Nederlanders sportevenementen bezoeken of volgen via de media en welke ontwikkelingen zich hierbij voordoen. Ook is er aandacht voor nieuwe inzichten…