Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 101 publicaties gevonden

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016

Dit is de tweede Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht. In deze monitor kijken de onderzoekers terug op de activiteiten en prestaties van Jongeren op Gezond Gewicht in 2016. Voor de…

The Daily Mile

bekendheid & interesse, factsheet 2017/3

Nederland heeft er een nieuw beweeginitiatief voor basisschoolkinderen bij: The Daily Mile. Het idee van het uit Engeland en Schotland overgekomen initiatief is dat alle kinderen van de klas iedere dag tijdens schooltijd vijftien minuten een…

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam

inzicht in de impact van de wijkinterventie 'Fresh in de les'

‘Fresh in de les’ is een preventieve wijkgerichte interventie om bewustwording te creëren, gezond gedrag te bevorderen en gezond gewicht bij kinderen en jongeren te verbeteren. De thema’s die aandacht…

Procesevaluatie Bewegen op recept

een leefstijlinterventie onder regie van SportID en GHC4, ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein

Bewegen op recept is een unieke interventie die ingezet wordt binnen de gezondheidszorg om mensen met (een verdenking op of bewezen) beweegarmoede die gebaat zijn bij meer bewegen, te bereiken.…

Atletiek in Nederland

lopen, werpen en springen in beweging

De atletiek geldt niet voor niets als moeder der sporten. De sport lag aan de basis van de Olympische Spelen en vormt nog steeds een centraal bestanddeel van diezelfde Spelen. De…

Discussie, conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk betreft het slothoofdstuk van het 'Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000/2014'. Het bevat een discussie, conclusies en aanbevelingen.

Volwassenen

In dit hoofdstuk laten de auteurs zien hoe het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld in de groep volwassenen…

Jeugd

In dit hoofdstuk laten de auteurs zien hoe het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in de groep jeugdigen. Daarbij…

Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!

Bewegen en sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor risicogroepen – in termen van ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede en schooluitval, – is extra aandacht nodig. Bewegen en sport binnen het mbo biedt op…

Vitale sportverenigingen

evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar, sportverenigingen en hun rol in het sociale domein

Sportverenigingen spelen inmiddels niet alleen meer een rol bij het organiseren van sport, maar kunnen ook een rol spelen bij andere maatschappelijke taken die de gemeente heeft, zoals bij de zorg.…