Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 102 publicaties gevonden

Sportaccommodaties in Nederland

kaarten en kengetallen

Dit vijfde brancherapport Sport biedt zicht op het landschap van sportaccommodaties in Nederland. Hoeveel zijn er? Waar staan ze? Wat zijn de reisafstanden? Wat zijn de verzorgingsgebieden? Hoe zit het…

Gehandicaptensport in Noord-Brabant

stand van zaken en blik vooruit

De provincie Noord-Brabant organiseerde op 3 september 2015 een groepsgesprek met verschillende stakeholders uit de wereld van de gehandicaptensport, afkomstig van lokale, provinciale en landelijke partijen. Het groepsgesprek beoogde bij te dragen…

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

Het nieuwe sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ heeft als doel dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Amsterdam is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat…

Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014

De doelstelling van deze effectmeting is vast te stellen welke beleidsprestaties door de inzet van buurtsportcoaches worden gerealiseerd, met bijzondere nadruk op de vraag of dit leidt tot meer en…

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

Iedereen kan een held zijn!

met Special Heroes ervaren kinderen uit het speciaal onderwijs hoe leuk sporten kan zijn

Special Heroes heeft tot doel om de sportdeelname van kinderen en jongeren met een beperking te vergroten. De scholen in het speciaal onderwijs fungeren als vindplaats voor de doelgroep. Special…

Sportieve playgrounds in stadswijken

Wanneer is het ontwikkelen, aanleggen of vernieuwen van openbare sport- en speelplekken in stedelijke wijken en buurten een waardevolle investering en hoe kunnen verval en verwaarlozing van playgrounds in de…