Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 102 publicaties gevonden

Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een chronische aandoening, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan…

Drempelvrij sporten

eindrapportage project 'Sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk'

Het Mulier Instituut en Foqus Consultancy ontwikkelden tussen mei 2015 en december 2016 in samenwerking met appbouwer I-Pulse Internet Solutions de app Sportdrempelvrij. Het project kreeg financiële steun van het…

Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013

In dit onderzoek staat de borging centraal van de 339 Sportimpulsprojecten die in 2012 en 2013 zijn gestart: wat is er nog over van de Sportimpulsprojecten uit ronde 2012 en…

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening

In het kader van het programma Grenzeloos actief is geïnventariseerd wat er bekend is over de behoefte van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening om te sporten en…

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019

input voor een gezamenlijk plan van aanpak

Medio 2016 heeft de provincie Noord-Brabant nieuw sportbeleid vastgesteld. De provincie heeft in het kader van dit nieuwe beleid onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Op het gebied van…

Buurtsportcoach

enquête gemeenteambtenaren sport, factsheet 2016/10

Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls…

Sport en bewegen in de buurt

bekendheid en tevredenheid, factsheet 2016/9

Het kabinet wil met het programma SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) realiseren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is. Om…

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage

verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

De inzet van buurtsportcoaches wordt gevolgd met verdiepingsonderzoeken. Het voorliggende rapport betreft de vijfde meting. De verdiepingsonderzoeken zijn geen effectmetingen, maar onderzoeken naar de inzet, werkzaamheden en ervaringen van de…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat…

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016

een onderzoek naar de betekenis van Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen

In 2016 namen Nijmegen, Wijchen en Groesbeek tezamen de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) 2016, een groot sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, op zich. Tevens…