Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 102 publicaties gevonden

Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven

Deze publicatie is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst buurtsportcoaches en beleid, gehouden op 21 november 2017 in Valkenswaard. Spor(t)light, het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Eindhoven, heeft behoefte aan meer…

National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities

examples from the Netherlands and Canada

This study described how the Dutch and Canadian governments promote high performance sports, recreational sports, and physical activity (PA) among adults with disabilities on a national level. An internet-based study…

Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach

de buurtsportcoach als nieuwe professie

In dit bijlagenrapport beschrijven de onderzoekers de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) voor zeven typen buurtsportcoaches. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale…

Evaluatie buurtsportcoaches

"De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd,…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat…

Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een verstandelijke beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken.

Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken. 

Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een lichamelijke beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken.  

Sport en bewegen voor kinderen met een beperking

In deze factsheet leest u meer informatie over kinderen met een beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken. 

Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep…