Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 102 publicaties gevonden

Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport

stappenplan om zelf onderzoek uit te voeren onder mensen met een lichamelijke beperking

Deze toolbox is ontwikkeld door het Mulier Instituut in opdracht van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos Actief en met subsidie van het ministerie van VWS. De toolbox is bedoeld voor professionals die…

Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014

Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een…

Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking

websheet 2018/2

In deze websheet wordt de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld gebracht. Het sportbeleid voor mensen met een beperking wordt besproken evenals de definitie van…

Buurtsportcoaches zijn een kostbaar goed

Column van Caroline van Lindert, onderzoeker bij het Mulier Instituut, over de noodzaak van buurtsportcoaches, die voor een sterkere sportsector moeten zorgen. 

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut heeft met subsidie van het ministerie van VWS een stappenplan ontwikkeld, dat gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches helpt meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid…

Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking

factsheet

Deze factsheet bevat informatie over mensen met een auditieve beperking, hun sportdeelname, hoe deze doelgroep voor sport en bewegen kan worden geactiveerd en hoe deze doelgroep te bereiken is. Er…

Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking

factsheet

Deze factsheet bevat informatie over mensen met een visuele beperking, hun sportdeelname, hoe deze doelgroep voor sport en bewegen kan worden geactiveerd en hoe deze doelgroep te bereiken is.  Er…

Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

factsheet

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport­ en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Dit factsheet is een samenvatting van het evaluatie onderzoek naar de Brede impuls…

Reflectie programma Sport en Bewegen in de Buurt (intern rapport)

naar aanleiding van interviews met experts

Voor Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB Monitor), die het Mulier Instituut jaarlijks uitvoert, zijn verdiepende gesprekken gevoerd met 23 experts (zie bijlage 1). Het ging hierbij om…

Lokale effecten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt

Artikel van Hugo van der Poel, Caroline van Lindert en Ine Pulles (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de lokale effecten van het programma 'Sport en Bewegen in de…