Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 53 publicaties gevonden

Ruimte voor sport in Zoetermeer (intern rapport)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

Dit document is een addendum op het rapport ‘Schadenberg, B. & Schots, M. (2020), Ruimte voor sport in Zoetermeer’. Het addendum geeft inzichten in de gevolgen van de schaalsprong van…

Afwegingskader sportvoorzieningen gemeente Veldhoven (intern rapport)

een verkenning naar mogelijke afwegingen bij een investeringsvraag voor een nieuwe sportvoorziening

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een afwegingskader opgesteld dat de gemeente kan benutten bij het besluitvormingsproces rondom gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen.

Ruimte voor binnensport in Nijmegen (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Ruimte voor binnensport in Barneveld (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Barneveld de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Binnensportaccommodaties in Nederland

aanbod, gebruik en planning van sporthallen, sportzalen en gymzalen

Het Mulier Instituut heeft, met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en samen met het werkveld (NOC*NSF, VSG, KVLO en diverse sportbonden), het aanbod, gebruik en…

Tariefvergelijking gemeentelijke sportaccommodaties Alphen aan den Rijn (intern rapport)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert, vergeleken met tarieven die andere gemeenten hanteren.

Ruimte voor sport in Zoetermeer (intern rapport)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer de gevolgen van de geplande schaalsprong van de stad op de ruimtebehoefte van de Zoetermeerse sportverenigingen in beeld gebracht.

Ruimte voor korfbal en voetbal in Veldhoven (intern rapport)

capaciteitsramingen voor de korfbal- en voetbalverenigingen in Veldhoven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de Veldhovense korfbal- en voetbalverenigingen in beeld gebracht.

Sportaccommodaties in Heemskerk (intern rapport)

een vergelijking van aanbod, sportuitgaven en huurtarieven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heemskerk het aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente, de gemeentelijke uitgaven en de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert,…

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht

Rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:…