Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd

auteur(s):
Mulier Instituut
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
samenvatting:

Dit stelt het Mulier Instituut in de rapportage ‘Sportverenigingen in krimpkernen’. In november 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gevraagd werd inzicht te geven in de achtergronden en het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en de mate waarin sportverenigingen uit krimpkernen verdwijnen. Het Mulier Instituut biedt in de rapportage een antwoord op deze motie.

Het Mulier Instituut concludeert verder dat door de aanhoudende krimp enerzijds, en de financiële positie van gemeenten en sportverenigingen anderzijds, nog uitdagende tijden zijn te verwachten. De vraag ‘hoe staan sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio’s ervoor, en wat betekent dit voor de leefbaarheid?’ blijft daarmee actueel. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen op dit terrein goed te blijven monitoren.

Voor het onderzoek is secundaire analyse toegepast op databestanden van het Mulier Instituut, KNVB, KNLTB, KNGU, Nevobo en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is een literatuurstudie verricht en in krimpgebieden een vijftal casestudies uitgevoerd. Het Mulier Instituut heeft samen met NISB bij de casestudies de gesprekken met de focusgroepen gevoerd en de uitkomsten in een brede klankbordgroep bediscussieerd.

Downloads

Rapportage - Sportverenigingen in krimpkernen (pdf).

Kamerbrief van de minister naar aanleiding van de rapportage (pdf).

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl