Olympic Study Network

Doelstelling

Het The Netherlands Olympic Study Network (OSN) heeft tot doel de ontwikkeling en ontsluiting van wetenschappelijk ‘olympisch onderzoek’ te stimuleren. De Olympische en Paralympische Spelen, het olympisch gedachtegoed en de olympische beweging behoren tot de domeinen van onderzoek. Mits er een relatie is met olympische onderzoeksdomeinen, wordt de aandacht van het OSN ook gericht op onderzoek rond (mega-)sportevenementen.

Het OSN beoogt in Nederland een spilfunctie ten aanzien van wetenschappelijk olympisch onderzoek te vervullen. Het OSN is één van de 36 Olympic Studies Centres in de wereld die door het International Olympic Committee (IOC) is geregistreerd.

Activiteiten

Tot de activiteiten behoren:

– Verzamelen van onderzoek. Dit betreft het inventariseren, screenen, beoordelen en interpreteren van de meest betekenisvolle onderzoeken uit binnen- en buitenland.

– Uitvoeren van onderzoek. Naast de focus op onderzoek van derden zal door het OSN ook zelf onderzoek worden uitgevoerd.

– Ondersteunen van onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld het adviseren over literatuur en het wijzen op interessante databestanden.

– Verspreiden van resultaten. Via diverse kanalen, waaronder deze website.

Organisatie

Het secretariaat van het OSN is gevestigd bij het Mulier Instituut. De coördinatie is in handen van Paul Hover (senior onderzoeker Mulier Instituut). Het OSN wordt bijgestaan door een stuurgroep. Hierin hebben plaatsgenomen: Herbert Wolff (International Relations NOC*NSF) en drs. Nelleke Penninx (Hoofd Planoloog gemeente Amsterdam).

Publicaties en bijeenkomsten

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en uitbreiding van het (internationaal) netwerk van wetenschappers die zich op dit terrein hebben gespecialiseerd. Publicaties zoals The story of Rio 2016 (pdf) The story of London 2012 (pdf), Olympisme 2014 (pdf), Olympic Agenda 2020 (pdf) en een presentatie tijdens het eerste internationale colloquium van Olympic Study Centres (pdf) aan Loughborough University in 2012 getuigen daarvan.

Boekpublicaties van het OSN gaan gepaard met interactieve bijeenkomsten. Daarnaast worden ook andere bijeenkomsten georganiseerd, zoals in 2015 het debat over de toekomst van de Olympische en Paralympische Spelen, met onder andere bijdragen van Eli Grimsby (CEO Oslo2022) en Norbert Schütte (onderzoeker Johannes Gutenberg University Mainz).

Nieuwsbrief

OSN verstuurt twee tot vier keer per jaar een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste publicaties over de Olympische Spelen en overige activiteiten van OSN? Vul dan uw e-mailadres hieronder in.

Uitgelicht

The Story of Rio 2016

De organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Rio is vorig jaar relatief goed verlopen. Grootschalige incidenten bleven uit, hoewel de organisatie onder de economische en politieke crisis te lijden had. Dat geldt ook voor legacyplannen. Het IOC noemde de Spelen na afloop ‘the most perfect imperfect Games’.

Uitgelicht

The Story of London 2012

De Spelen van 2012 waren een groot succes, niet in het minst door de vlekkeloze organisatie, de soms prachtige decors en de gastvrijheid van de talloze 'Games Makers'. Het kan haast niet anders of dat succes moet ook een impact hebben gehad op de Britse samenleving en op de Britse sport. Maar is dat ook zo? In dit rapport maken onderzoekers van het Mulier Instituut de balans op van drie jaar spitten naar de betekenis van 'London 2012'.