Nationaal SportOnderzoek (NSO)

Door het Mulier Instituut is een onderzoek ontwikkeld dat informatie verschaft over diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Dit Nationaal Sportonderzoek is een initiatief van het Mulier Instituut. De SportersMonitor van 2005 en 2008 is een samenwerkingsverband van het Mulier Instituut en NOC*NSF. Het veldwerk van alle genoemde onderzoeken is uitgevoerd door landelijke onderzoeksbureaus.

 

NSO 2017 mei

Sportdeelname (RSO-vraagblok)
Veilig Sport Klimaat
Sport Bewegen in de Buurt: sportbehoeften
Tafeltennis
Deelname aan evenementen
Zwemvaardigheid
EK Vrouwenvoetbal 2017
Liefdesrelaties in de sport

NSO 2016 november

RSO-vraagblok
Evaluatie Paralympische- en Olympische Spelen
Formule 1/Max verstappen
Sportbestedingen
App-gebruik voor sport en bewegen
Energiebesparing sportverenigingen

NSO 2016 maart

RSO-vraagblok (split-run versie test)
Motieven en Belemmeringen
Bekendheid sport en bewegen in de buurt
Zomersportevenementen
EK vrouwenvoetbal
Vierdaagse Nijmegen
Lichamelijke opvoeding op de basisschool

NSO 2014 mei

RSO-vraagblok
Bekendheid sport en bewegen in de buurt
Nationale sportweek
Wandel-/zwem vierdaagse
Olympisme
EK vrouwenvoetbal

NSO 2013 juni

EK Atletiek Amsterdam 2016
Zwemmen
Vrouwenvoetbal
Recessie en sport

NSO 2013 november

RSO-vraagblok
Sport in gemeenten
Imago tennis
Tennis buiten een vereniging
Sportvoeding
Gezonde voeding voor en na het sporten
Imagovergelijking sport
Sportcitymarketing
Sport en homoseksualiteit
Olympische winterspelen 2014 Sotchi
Ongewenst gedrag & blessures in de sport
Buurtsport

NSO 2012 november

RSO-vraagblok
Motivatie en omstandigheden bewegen
Belang en tevredenheid accommodaties
Imago tennis
Sociale media
Sportvoeding
Imago sporten door gehandicapten
Draagvlak OS 2028
Imago IOC/Olympisme
Sport en relaties
Blessures in de sport

NSO 2011 oktober

RSO-vraagblok
Actieve leefstijl
Beweegdeterminanten
Imago badminton
Imago tennis
Keuze fitnessers voor sportvereniging
Deelname evenementen
Accommodatie
Sport en toerisme
Draagvlak OS 2028
Jongerencultuur

NSO 2010 oktober

RSO-vraagblok
Actieve leefstijl
Sportloopbanen
Leden sportverenigingen
Sport en homoseksualiteit
Vrijwilligerswerk
Attitude organisatie topsportevenementen en breedtesport
Deelname lifestylesport

NSO 2010 december

Tennis
Topsport
Vrijwilligers
Zwemmen
Draagvlak Olympische Spelen
Sportbeleid
Sportgeschiedenis

SportersMonitor 2008

RSO-vraagblok
Motieven en kennismaking
Waardering aspecten meest beoefende sport
Sportverleden
Toekomst
Niet-sporten
Bewegen en gezondheid
Stellingen over verenigingen en sportwaarden
Sportgedrag ouders
Vrijwilligerswerk
Kijken sportwedstrijden
Zwemmen
Sport en homoseksualiteit

Nationaal Sportonderzoek 2011

Vragenlijst

Download vragenlijst Nationaal Sportonderzoek 2011

Publicaties

Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis (2014)

Zonder twijfel. Bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever (2014)

Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag. Verkenning van de literatuur en cijfers uit twee Nederlandse studies (externe publicatie) (2012)

Factsheet sportevenementen. Katalysator voor participatie en cohesie? (2012)

Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011 (externe publicatie) (2013)

Sportdeelname en de rol van sportvoorzieningen (hoofdstuk in V.H. Hildebrandt, C.M. Bernaards & J.H. Stubbe. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 (pp. 83-100)) (externe publicatie) (2013)

(On)beperkt sportief 2013. Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap (2013)

Imago van tennis 2010-2013 (intern rapport) (2014)

Trendrapport fitnessbranche 2012 (2012)

Helmondse 13+ jeugd in beweging brengen. Verkenning sportbehoefte en -aanbod 13+ jeugd in Helmond (2012)

The Netherlands (hoofdstuk in K. Hallmann & K. Petry (Eds.). Comparative Sport Development. Systems, Participation and Public Policy (pp. 119-134)) (externe publicatie) (2013)

The story of London 2012. De maatschappelijke betekenis van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 (2013)

...Be yo' health... About the meaning of a healthy lifestyle and sports within hip hop culture and about a comparison between Q-methodology and Likert scale questionnaires (2012)

SportersMonitor 2008

Vragenlijsten

Download vragenlijst 15 jaar en ouder

Download vragenlijst 5 tot en met 14 jaar

Resultaten

Download tabellen (elk vragenblok uit de vragenlijst heeft een eigen werkblad, let op: bestand is fors)

Publicaties

SportersMonitor 2008, een beschrijving van actuele sportissues, conclusies (2009). De volledige publicatie is te bestellen via Arko Sports Media. Klik hier voor de bestelwijze.

Niet-sporters: achtergronden en opvattingen. Aanvullende rapportage SportersMonitor 2008 (2010)

'Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen...'. Een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders (2009)

Homotolerantie in de sport (2009)

Factsheet SportersMonitor 2008. Steun bevolking Olympisch Plan 2028 (2009)

Factsheet SportersMonitor 2008. Sportwaarden (2009)

Factsheet SportersMonitor 2008. Clusters van sportdeelname (2009)

Factsheet SportersMonitor 2008. Imago van sporten (2009)

Factsheet SportersMonitor 2008. Niet-(club)sporters (2009)

Zwemmen in de cijfers. Notitie kengetallen zwemmen in Nederland (2008)

Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen (2009)

Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen. Een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders (2009)

Van evenbeeld tot tegenpool. Over de imago's van vijftien sporttakken volgens de Nederlandse bevolking (2011)

Fit for life: (on)bereikbaar doel? Quick scan sport, bewegen en ouderen 2009 (2009)

Sport, bewegen en ouderen. Van wetenschap naar praktijk (2010)

Factsheet recessie in de sport? Ruim een kwart van de sporters bezuinigt op lidmaatschap (2009)

Zwemmen in Nederland. De zwemsport in al zijn facetten nader belicht (2013)

Topsport en nationale trots. EK mannenvoetbal 2012. Factsheet (2012)

Topsport en nationale trots. Paralympische Spelen 2012. Factsheet (2012)

Factsheet topsport en nationale trots. WK voetbal 2010 (2010)

Topsport als motor voor nationale trots? (artikel Mens & Maatschappij, 87(2), 101-124) (2010)

Sportdeelname (hoofdstuk 3), uit ‘Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010’ (externe publicatie) (2010)

Georganiseerde sportaanbieders in de levensloop (hoofdstuk 10), uit 'Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010' (externe publicatie) (2010)

Ruimte en accommodaties voor sport (hoofdstuk 12), uit 'Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010' (externe publicatie) (2010)