Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1170 publicaties gevonden

Sportaccommodaties in Heemskerk (intern rapport)

een vergelijking van aanbod, sportuitgaven en huurtarieven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heemskerk het aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente, de gemeentelijke uitgaven en de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert,…

Beweging in de type 2-diabeteszorg

lekenpraatje

Presentatie van promovenda Mirjam Stuij aan het publiek voorafgaand aan de verdediging van haar proefschrift ‘Physical activity in type 2 diabetes care. A critical narrative study’. Lees het volledige proefschrift…

Lokale stimulering zwemmen en zwemveiligheid

factsheet 2021/8

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut de verschillende manieren waarop gemeenten zwemmen en zwemveiligheid kunnen stimuleren. Centraal staan de regelingen voor schoolzwemmen en de kindervangnetregelingen. Andere thema’s die aan…

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Vlaardingen

zwemwaterbehoefte nu en in de toekomst (2030 en 2040)

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Vlaardingen, is voor deze gemeente de behoefte aan overdekt zwemwater in kaart gebracht voor nu en in…

Doping in Dutch elite sports

English summary

This publication contains an English summary of the Dutch report ’Dopinggebruik in de Nederlandse topsport’. The Mulier Institute, with financial support from the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport,…

Dopinggebruik in de Nederlandse topsport

Het Mulier Instituut heeft met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar het dopinggebruik in de Nederlandse topsport. Het doel van dit onderzoek…

Huurconstructie voetbalvereniging Leiderdorp (intern rapport)

advisering over haalbaarheid overdracht van beheers- en onderhoudskosten

De gemeente Leiderdorp heeft in 2016 het beleid ingezet om kosten voor beheer en onderhoud van accommodaties zoveel mogelijk over te dragen aan de sportverenigingen die van de desbetreffende accommodaties…

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht

rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:…

Aantal zwembaden in Nederland

overzicht van de zwembaden opgenomen in de Database SportAanbod december 2020, factsheet 2021/6

Nederland telt in totaal ongeveer 1.900 zwembaden, die ongelijk zijn verdeeld over de provincies. Dat blijkt uit een dataverzameling van het Mulier Instituut, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de…

Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid

ten behoeve van de doorontwikkeling van het sportbeleid in de provincie Limburg

De motie 'Steun voor jeugdtrainers bij verenigingen' en het amendement 'Sport maakt alle Limburgers sterker' hebben binnen de provincie Limburg tot vragen geleid. De provincie heeft de wens te beschikken…