Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1170 publicaties gevonden

De regionale aanpak voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking

De regionale samenwerkingsverbanden zijn opgezet in het kader van het gehandicapten-sportprogramma Grenzeloos actief (2015-2019). De meeste verbanden zijn sinds 2019 zelfstandig blijven voortbestaan, waarmee de doelstelling van het beleidsprogramma Grenzeloos…

Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu

In dit rapport staat het beweegpatroon van kinderen en jongeren centraal, afhankelijk van het gezinsinkomen of het opleidingsniveau van de hoogstopgeleide ouder. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut,…

Ruimte voor sport in Zoetermeer

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

Als reactie op de druk op de woningmarkt in Zoetermeer, heeft de gemeente Zoetermeer in 2018 de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Voorliggend rapport opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van…

Afwegingskader sportvoorzieningen gemeente Veldhoven (intern rapport)

een verkenning naar mogelijke afwegingen bij een investeringsvraag voor een nieuwe sportvoorziening

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een afwegingskader opgesteld dat de gemeente kan benutten bij het besluitvormingsproces rondom gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen.

Ruimte voor binnensport in Nijmegen

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht. Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden ontwikkelingen en prognoses, die relevant…

Ruimte voor binnensport in Barneveld

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Barneveld de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht. Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses,…

Binnensportaccommodaties in Nederland

aanbod, gebruik en planning van sporthallen, sportzalen en gymzalen

De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan op de praktijk en moeten worden herzien. Dat blijkt uit onderzoek van…

Tariefvergelijking gemeentelijke sportaccommodaties Alphen aan den Rijn (intern rapport)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert, vergeleken met tarieven die andere gemeenten hanteren.

Ruimte voor sport in Zoetermeer

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties

Het Mulier Instituut heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de (toekomstige) behoefte aan buiten- en binnensportaccommodaties in Zoetermeer. Toen lieten bevolkingsprognoses een krimpende en vergrijzende bevolking zien. Als reactie…

Ruimte voor korfbal en voetbal in Veldhoven (intern rapport)

capaciteitsramingen voor de korfbal- en voetbalverenigingen in Veldhoven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de Veldhovense korfbal- en voetbalverenigingen in beeld gebracht.