Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1183 publicaties gevonden

Evaluatie licentiestelsel NKBV

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren succesfactoren en verbeterpunten volgens kaderleden van de NKVB

Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en…

Verenigingsmonitor Zeist 2021 (intern rapport)

stand van zaken bij sportverenigingen

De verenigingsmonitor 2021 geeft de gemeente Zeist inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. Voor de gemeente Zeist is het waardevol om inzicht te hebben in de mate waarin verenigingen…

Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

factsheet 2021/11

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit deze factsheet, opgesteld door het…

De visie van topsportbegeleiders op een schone sport

een kwalitatieve studie naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf…

Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

trendanalyse en beredeneerde vooruitblik

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de…

Monitor Sport en corona III

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt…

Corona en sporten en bewegen

aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname in gemeenten tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/10

Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. Doelstelling van deze pijler is dat iedere Nederlander een leven lang…

Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal

een onderzoek in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0

De Alliantie Gelijkspelen - een netwerkorganisatie van verschillende partijen, waaronder NOC*NSF en de John Blankenstein Foundation (JBF) - voert sinds 2008 beleidsprogramma’s uit in opdracht van de ministeries van Onderwijs,…

Beknopte versie

een selectie uit de rapportage ‘Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild - voortgangsrapportage juni 2021’

Dit is een beknopte versie van de Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - de zes pijlers gepeild. Voortgangsrapportage juni 2021.