Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1010 publicaties gevonden

Antidopingbeleid in de Nederlandse topsport

ervaringen en percepties van (oud-)topsporters

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de mate van dopinggebruik in Nederland en de kennis van, houding over en het gedrag ten…

Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018

verdiepende interviews met uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. De regeling is gericht op mensen die…

Tarievenonderzoek sport Gorinchem (intern rapport)

onderzoek naar verbetermogelijkheden van het tarievenstelsel voor de verhuur van sportaccommodaties

De gemeente Gorinchem heeft het Mulier Instituut gevraagd om een rapportage op te stellen over de huidige tariefstructuur van binnensport- en buitensportvoorzieningen in deze gemeente en de mogelijkheden en wensen…

Ruimte voor sport in Gooise Meren (intern rapport)

Op 1 januari 2016 ontstond de gemeente Gooise Meren vanuit een fusie tussen de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De voormalige gemeenten zijn in het verleden op verschillende wijzen omgegaan…

The Daily Mile

een onderzoek naar de uitvoering en het effect op uithoudingsvermogen

The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen (groep 3 t/m 8). Een klas gaat op minimaal drie schooldagen per week gedurende vijftien minuten naar buiten om op matig intensief…

Tarievenvergelijking sportaccommodaties in Amersfoort (intern rapport)

Om het beleidskader sport te actualiseren wil de gemeente Amersfoort beschikken over een vergelijking van de huurtarieven van de verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente en hoe deze zich verhouden tot…

Ruimte voor binnensport in Vlaardingen

een vraag-aanbod analyse van binnensportruimte (2019-2035)

De gemeente Vlaardingen wil over inzicht beschikken in de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportruimte binnen de eigen gemeente. Binnensportruimte wordt gezien als de overdekte sportruimte (sporthallen, sportzalen en gymzalen)…

Twitterers’ sentiments towards the COVID-19 responses of the FIA, UEFA and IOC

factsheet 2020/6

The Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) decided that the Dutch, Spanish, and Monaco grand prix will be postponed due to the COVID-19 outbreak. FIA is not the only international association…

Het handelen van UEFA en IOC tijdens de COVID-19 crisis

inzicht in sentimenten van Twitteraars bij reacties en besluiten van UEFA en IOC, factsheet 2020/5

De keuze van de UEFA om het EK Voetbal in verband met de COVID-19 crisis in de zomer van 2020 niet te laten doorgaan, komt de organisatie niet op kritiek…

Ruimte voor binnensport in Haarlemmermeer (intern rapport)

een vraag-aanbod analyse naar binnensportaccommodaties (2018-2035)

Deze rapportage, opgesteld door het Mulier Instituut op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer, richt zich op de huidige (2018) en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan binnensportruimte in Haarlemmermeer1. Binnensportruimte…