Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1155 publicaties gevonden

Verenigingsbestuurders en ouders over een pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat…

Jeugdtrainers voetbal en hockey over een pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat…

Afhankelijkheid sportverenigingen en -evenementen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding

kansen voor de gezondere sportomgeving

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek in de sport naar sponsoring en catering…

Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

factsheet 2020/33

Met steun van het Ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een toekomstverkenning uit naar de arbeidsmarkt sport en bewegen (S&B). Ter ondersteuning van de sessies in het kader van…

De regionale aanpak voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking

De regionale samenwerkingsverbanden zijn opgezet in het kader van het gehandicapten-sportprogramma Grenzeloos actief (2015-2019). De meeste verbanden zijn sinds 2019 zelfstandig blijven voortbestaan, waarmee de doelstelling van het beleidsprogramma Grenzeloos…

Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu

In dit rapport staat het beweegpatroon van kinderen en jongeren centraal, afhankelijk van het gezinsinkomen of het opleidingsniveau van de hoogstopgeleide ouder. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut,…

Ruimte voor sport in Zoetermeer (intern rapport)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

Dit document is een addendum op het rapport ‘Schadenberg, B. & Schots, M. (2020), Ruimte voor sport in Zoetermeer’. Het addendum geeft inzichten in de gevolgen van de schaalsprong van…

Afwegingskader sportvoorzieningen gemeente Veldhoven (intern rapport)

een verkenning naar mogelijke afwegingen bij een investeringsvraag voor een nieuwe sportvoorziening

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een afwegingskader opgesteld dat de gemeente kan benutten bij het besluitvormingsproces rondom gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen.

Ruimte voor binnensport in Nijmegen (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.

Ruimte voor binnensport in Barneveld (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2020-2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Barneveld de behoefte aan binnensportaccommodaties in de gemeente in beeld gebracht.