Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1039 publicaties gevonden

Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid

stand van zaken begin juli 2020

In juli 2020 gaven negen op de tien gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe…

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)

een neerwaartse trend in de afgelopen 10 jaar, factsheet

Motorische fitheid is (samen met het uithoudingsvermogen) een indicator voor fysieke fitheid. Deze factsheet van het Mulier Instituut is gebaseerd op het wetenschappelijk artikel ‘Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old…

Kinderen en sport in tijden van corona

sportdeelname en het naleven van de coronamaatregelen door sportaanbieders, factsheet 2020/35

De meerderheid van de ouders van 4- tot en met 12-jarigen geeft aan dat de sportverenigingen hun trainingen voor de jeugd na versoepeling van de coronamaatregelen voor de sportsector (na…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten

factsheet 2020/34

Een van de ambities in het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is Inclusief sporten en bewegen: dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. In dit…

Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving

factsheet 2020/40

De beweegvriendelijke omgeving krijgt steeds meer aandacht, zowel van de sporter als van beleid. In dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, wordt gekeken welke buurtkenmerken belangrijk zijn voor mensen…

Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking

factsheet 2020/38

Met de pijler Inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord wordt de ambitie nagestreefd dat iedereen in Nederland kan meedoen aan sporten en bewegen, ongeacht ervaren belemmeringen. Om na…

Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)

factsheet 2020/24

Nederlandse middelbare scholieren (12 t/m 16 jaar) met een lage gezinswelvaart (46%) en/of niet-westerse migratieachtergrond (51%) zijn het minst vaak lid van een sportvereniging. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie…

Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector

factsheet 2020/39

De sportsector heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Ruim drie kwart van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft aan dat het bedrijfsresultaat over het eerste…

Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking

factsheet 2020/36

De meerderheid van de actieve mensen met een beperking of chronische aandoening is in tijden van corona minder gaan sporten en bewegen. Ook ervaren actieve mensen met een beperking of…

Homo-acceptatie in het mannentophockey

geen problemen met homoseksualiteit, maar homograppen ook ‘normaal’, factsheet 2020/17

Een overgrote meerderheid van de mannelijke tophockeyers geeft aan geen enkel probleem te hebben met (uitingen van) homoseksualiteit, ook niet binnen het tophockey. Tegelijkertijd onderkennen zij dat negatieve uitingen over…