Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1035 publicaties gevonden

Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking

factsheet 2020/38

Met de pijler Inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord wordt de ambitie nagestreefd dat iedereen in Nederland kan meedoen aan sporten en bewegen, ongeacht ervaren belemmeringen. Om na…

Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)

factsheet 2020/24

Nederlandse middelbare scholieren (12 t/m 16 jaar) met een lage gezinswelvaart (46%) en/of niet-westerse migratieachtergrond (51%) zijn het minst vaak lid van een sportvereniging. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie…

Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector

factsheet 2020/39

De sportsector heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Ruim drie kwart van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft aan dat het bedrijfsresultaat over het eerste…

Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking

factsheet 2020/36

De meerderheid van de actieve mensen met een beperking of chronische aandoening is in tijden van corona minder gaan sporten en bewegen. Ook ervaren actieve mensen met een beperking of…

Homo-acceptatie in het mannentophockey

geen problemen met homoseksualiteit, maar homograppen ook ‘normaal’, factsheet 2020/17

Een overgrote meerderheid van de mannelijke tophockeyers geeft aan geen enkel probleem te hebben met (uitingen van) homoseksualiteit, ook niet binnen het tophockey. Tegelijkertijd onderkennen zij dat negatieve uitingen over…

De SROI van sport en bewegen in Ede

resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

Dit onderzoek naar de SROI van sport en bewegen is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede. 

Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen

factsheet 2020/33

In welke mate zijn ouderen bekend met georganiseerde beweegactiviteiten en vinden zij die aansprekend? In het voorjaar van 2020 heeft het Mulier Instituut vragen gesteld aan ouderen van 55 tot…

Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen

doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen, factsheet 2020/23

Om actieve mensen met chronische klachten aan te sporen meer te gaan bewegen wordt steeds vaker ingezet op de verbinding tussen zorg en sport. Hiermee worden patiënten vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg…

Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving

een overzicht van de literatuur

Vanuit zowel de maatschappij als het beleid is er steeds meer aandacht voor de beweegvriendelijke omgeving. Hoewel de relatie tussen omgevingsfactoren en beweeggedrag veel is onderzocht, is er relatief weinig…

Coronamaatregelen bij buitenzwemplekken

factsheet 2020/32

In mei van 2020 vond een versoepeling van de coronamaatregelen plaats, maar de anderhalvemetermaatregel diende nog steeds nageleefd te worden. In combinatie met het mooie weer in de maand mei…