Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1035 publicaties gevonden

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach

factsheet 2020/41

Dit factsheet gaat in op inclusief sporten en bewegen en de aanstelling en activiteiten van buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking. Deze buurtsportcoaches zijn gevraagd wat zij…

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking

1-meting #PlayUnified

Deze 1-meting is uitgevoerd door het Mulier Instituut voor het programma #PlayUnified van Special Olympics Nederland. #PlayUnified brengt sporters zonder en met verstandelijke beperking met elkaar in contact, met als…

‘Onze vereniging staat open voor iedereen’

betekenisgeving aan inclusie van etnische minderheden door Utrechtse sportaanbieders

Sportaanbieders in multiculturele wijken verschillen sterk in de etnische diversiteit van hun sporters én in de betekenis die zij geven aan ‘het open staan voor iedereen’. Verklaringen hiervoor liggen in…

Sportdeelname naar provincie

De rapportage ‘Sportdeelname naar provincie’ geeft een overzicht van de scores van Nederlandse provincies op de (wekelijkse) sportdeelname, de beoefende sporttakken, de manier van de deelname en het plezier dat mensen aan sport…

Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid

stand van zaken begin juli 2020

In juli 2020 gaven negen op de tien gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe…

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)

een neerwaartse trend in de afgelopen 10 jaar, factsheet

Motorische fitheid is (samen met het uithoudingsvermogen) een indicator voor fysieke fitheid. Deze factsheet van het Mulier Instituut is gebaseerd op het wetenschappelijk artikel ‘Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old…

Kinderen en sport in tijden van corona

sportdeelname en het naleven van de coronamaatregelen door sportaanbieders, factsheet 2020/35

De meerderheid van de ouders van 4- tot en met 12-jarigen geeft aan dat de sportverenigingen hun trainingen voor de jeugd na versoepeling van de coronamaatregelen voor de sportsector (na…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten

factsheet 2020/34

Een van de ambities in het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is Inclusief sporten en bewegen: dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. In dit…

Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving

factsheet 2020/40

De beweegvriendelijke omgeving krijgt steeds meer aandacht, zowel van de sporter als van beleid. In dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, wordt gekeken welke buurtkenmerken belangrijk zijn voor mensen…