Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 901 publicaties gevonden

Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland

factsheet 2019/15

Van sportverenigingen wordt verwacht dat zij steeds meer als maatschappelijke organisaties optreden. Zo weten beleidsmakers sportverenigingen in de afgelopen jaren meer te betrekken bij de sociale participatie van specifieke doelgroepen.…

Organisatiekracht sportverenigingen in Nederland

factsheet 2019/14

De organisatiekracht van een sportvereniging is de mate waarin deze het vermogen heeft om haar kernfunctie te vervullen: het organiseren van een goed sportaanbod voor haar leden. Dit factsheet, opgesteld…

Vitale sportverenigingen in Nederland

factsheet 2019/13

Het aandeel Nederlanders dat lid is van een sportvereniging neemt de laatste jaren gestaag af. Beleidsvoerders erkennen het belang van de sportvereniging voor Nederland en zetten in op het versterken…

Gamen & esport in Nederland

van breedtesport tot topsport

Dit onderzoek van het Mulier Instituut geeft aandacht aan gamen en esport onder volwassen Nederlanders. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: Eén op de vijf volwassen Nederlanders (18%) heeft…

Sportverenigingen in Nederland

ontwikkeling van 2000 tot nu, websheet 2019/3

In het websheet Sportverenigingen in Nederland zijn de ontwikkelingen van de sportverenigingen vanaf het jaar 2000 tot nu op de thema’s vrijwilligers, financiën en externe oriëntatie in beeld gebracht. Enkele…

In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening

een onderzoek naar factoren die een rol spelen in de sport- en beweegdeelname van mensen met een chronische aandoening

Eén van de doelen van het Sportakkoord van 2017-2021 is het makkelijker en toegankelijker maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking en chronische aandoening. Deze masterscriptie onderzoekt…

Inclusiviteit in sportbeleid

een kwalitatief onderzoek naar de rol van gemeenten in de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland in 2016 hebben mensen met een beperking gelijke rechten gekregen als mensen zonder beperking. In dit kwalitatieve scriptie onderzoek is gekeken…

Expositielijst 1928 IXe olympiade Amsterdam

Expositielijst met een beschrijving van de tentoongestelde voorwerpen, die onderdeel waren van de expositie '1928 IXe olympiade Amsterdam. De expositie vond plaats in het Mulier Instituut van april tot en…

1928 IXe olympiade Amsterdam

aanschouwelijk gemaakt met olympische parafernalia en vele geschriften uit die tijd, catalogus expositie 2015

Catalogus van expositie '1928 IXe Olympiade Amsterdam'. Deze expositie vond plaats in het Mulier Instituut van april tot en met oktober 2015. 

Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018

inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar

Door de toegenomen aandacht voor de doelmatigheid van sportbeleid is er behoefte aan actuele kennis over de financiële aspecten van lokaal sportbeleid. Het Mulier Instituut heeft met steun van het…