Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1035 publicaties gevonden

Monitor Sport en corona II

de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector

Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen…

Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport

factsheet 2020

De prestaties van Nederlandse topsporters spreken tot de verbeelding. Nederland presteert beter dan op basis van de investeringen in het topsportbeleid verwacht zou mogen worden. Veel minder is bekend over…

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

aard, omvang en handelingsperspectief

Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek brengt de aard…

Openheid ondernemende sportaanbieders

aspecten van openheid van zwemaanbieders, paardensportaanbieders en fitnesscentra, factsheet 2020/43

In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd. In dit…

Innovatief vermogen van sportaanbieders

gerichtheid op innovaties en veranderkracht van zwemaanbieders, paardensportaanbieders, fitnessaanbieders en sportverenigingen in 2019, factsheet 2020/42

In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd. In dit…

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

stand van zaken najaar 2020

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het toekomstperspectief en financiële situatie van sportverenigingen in Nederland? Welke factoren dragen bij aan de robuustheid van sportverenigingen gedurende de coronacrisis en…

Schaatsen en inlineskaten in Nederland (intern rapport)

onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

De KNSB zet zich in voor de versterking en promotie van schaatsdisciplines en skeeleren/inlineskaten, van top- tot breedtesport. De bond heeft de wens om een nieuw meerjarenbeleidsplan strategisch plan te…

Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering

voortgangsrapportage november 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. In het akkoord is de ambitie…

Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft als doel gesteld dat er na 2022 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden. Welke stappen zijn nodig om een chemievrij beheer te…

Wandelgedrag van 55-plussers

sport- en beweegaanbod voor ouderen, factsheet 2020/31

Bij het stimuleren van sporten en bewegen bij ouderen wordt vaak gedacht aan het stimuleren van georganiseerd aanbod. Wandelen is echter een sport- en beweegactiviteit die 55-plussers het vaakst uitoefenen.…