Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 901 publicaties gevonden

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk…

Zwemvaardigheid 2018

inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen en volwassenen, factsheet 2019/19

Sinds 2012 monitoren het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de stand van zaken voor wat betreft het zwemdiplomabezit van kinderen in Nederland. Dit factsheet presenteert de…

Routekaart duurzame sport

presentatie in kader Nationale Sport Vakbeurs 13 en 14 november 2019

Op 13 en 14 november, tijdens de Nationale Sport Vakbeurs, hebben Drs. Ing. Rik van Kraaij (Adviseur Team Duurzaam Bouwen van RVO), Ir. Remco Hoekman (Directeur Mulier Instituut) en Sigrid…

Vrouwen in de georganiseerde sport

verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18

Dit factsheet behandelt de vraag in welke mate het streven van sportbonden naar gendergelijkheid verankerd is in hun beleid. Hiervoor zijn data van het project ‘ALL-IN - Towards gender balance’…

Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht

een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs bleek dat scholen binnen vmbo gl/tl significant minder klokuren les aanbieden over de hele opleiding dan de richtlijn van…

Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?

de grootste uitdagingen voor sportclubs, factsheet 2019/17

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna…

Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal

Uit deze verkennende kwalitatieve studie onder een aantal jonge profvoetballers met een migratieachtergrond blijkt dat discriminatie en racisme ook voorkomen in het Nederlands (prof)voetbal. De resultaten laten tevens zien dat…

De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket

ervaringen van zorgaanbieders

Sinds januari 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een behandelprogramma voor mensen met obesitas of overgewicht, onderdeel van het basispakket. Dit verkennende onderzoek richt zich op de ervaringen van zorgaanbieders…

Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord

factsheet 2019/16

Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is twee derde (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat…

Smartpool

docenten en scholieren over gebruik en tevredenheid Smartpool

Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van…