Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 902 publicaties gevonden

De kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie

Riek Stienstra Lezing 2018

Lezing over de ontwikkelingen in acceptatie en deelname van lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen (LHBTI-ers) aan de georganiseerde (wedstrijd)sport en hun ervaringen. Daarnaast gaat de spreker in op…

Sportieve openbare ruimte in Arnhem

De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in het sportief gebruik van de openbare ruimte en de beweegvriendelijkheid van haar omgeving. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Sportbedrijf Arnhem onderzocht:…

Tussenmeting KLIK 2016-2018

KLIK staat voor Kind Leert Inventief te zijn en vanuit Kracht te leven ondanks beperkende omstandigheden. KLIK is voor, door en met kinderen in de leeftijd tussen 8 en 11…

VSK monitor 2018

voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen…

Wet- en regelgeving toezichthouden bij zwemmen

een overzicht van wet- en regelgeving bij toezichthouden in badinrichtingen en bij zwemlocaties in oppervlaktewater

Als onderdeel van het project NL Zwemveilig is, door het Mulier Instituut en in opdracht van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), onderzoek gedaan naar het toezichthouden bij het zwemmen…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches…

Sportdeelname Almere 2018

ontwikkelingen in sport en bewegen

De gemeente Almere meet sinds 2006 elke vier jaar de sport- en beweegdeelname van haar inwoners. In opdracht van de gemeente Almere heeft het Mulier Instituut een meting onder de…

Evaluatie 'Bewegen en meedoen in Ooij'

"plezier en ontmoeten is het cement tussen onze onderdelen"

De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft het project ‘Bewegen en meedoen in Ooij’ opgezet binnen het programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ van Fonds NuthsOhra (FNO). Het project heeft als doel…

De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking

stand van zaken bij sportverenigingen, zwemorganisaties en fitnesscentra

In opdracht van het programma Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzocht op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking momenteel is georganiseerd en welke factoren een stimulerende en…

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten

de stand van zaken in 2018

In opdracht van Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de positie van gehandicaptensport in gemeentelijk beleid. Het onderzoek bestaat uit een analyse van coalitieakkoorden en een vragenlijstonderzoek.…