Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1189 publicaties gevonden

Kneiter Leidraad

versie 1.1 - juli 2021

Bij beleidsmakers in de toeristische en recreatieve sector is er behoefte aan een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en aan de mogelijkheid om uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken…

Klanttevredenheidsonderzoek KNHS 2021 (intern rapport)

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) heeft zich ten doel gesteld om, in samenwerking met leden en partners, de paardensport te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het borgen van het welzijn…

Gevolgen van de coronacrisis voor de sportevenementensector

overleven en ondernemen in tijden van onzekerheid

Miljoenen Nederlanders missen de sportevenementen die vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Organisatoren en leveranciers balanceren tussen overleven en ondernemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat…

Monitor sportuitgaven gemeenten 2020

gemeentelijke uitgaven aan sport in 2020 en verdieping op specifieke vraagstukken

Net als in de voorgaande jaren zijn de netto-uitgaven van gemeenten aan sport in 2020 gestegen. Die stijging lag deze keer, in tegenstelling tot in 2019, een stuk hoger dan…

Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking

de stand van zaken eind 2019

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we…

Inzicht in buitenspelen

de samenhang tussen kind- en omgevingskenmerken en buitenspeelgedrag

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen…

Ouderen in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.…

Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.…

Contributiemonitor 2020/2021

Contributies Nederlandse sportverenigingen

De hoogte van de contributies bij verenigingen in een tiental sporttakken volgt over het algemeen de inflatie. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…

Toegangsprijsmonitor 2020/2021

Toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

De hoogte van de contributies bij verenigingen in een tiental sporttakken volgt over het algemeen de inflatie. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem…