Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1248 publicaties gevonden

'Ik dacht destijds dat het normaal was'

Ervaringen van Nederlandse topsporters met een (on)veilige topsportomgeving

Het merendeel van (oud-)topsporters voelt zich veilig in de eigen topsportomgeving. Toch heeft een aanzienlijk deel van de topsporters ervaring (gehad) met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit…

Buitenspelen in perspectief

inzicht in de complexiteit van buitenspeelgedrag van Nederlandse kinderen

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren…

Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Perspectief van gemeenteambtenaren op de wettelijke verplichting vanaf schooljaar 2023-2024

Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Een derde van…

Tarievenbenchmark gemeentelijke sportaccommodaties Lansingerland

De gemeente Lansingerland stelt een nieuwe huurtarievennota op voor haar sportaccommodaties. Hiervoor wil de gemeente graag weten hoe de tarieven in Lansingerland zich in 2021 verhouden tot de tarieven voor…

Huurtarieven gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen 2021

factsheet 2022/12

Welke huurtarieven hanteren gemeenten en exploitanten voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen? Hoe verschillen die tarieven tussen soorten accommodaties, huurders en gemeenten? En hoe ontwikkelen ze zich? Dat volgt het…

Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022

De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale beleid in Zoetermeer. Het geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de verenigingen,…

Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede

een studie naar ervaringen van ouders en ondersteuning vanuit gemeenten

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma. Ouders willen wel heel graag dat hun kinderen leren zwemmen, maar lopen aan tegen de hoge kosten van…

Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

De gemeente Zaanstad is bezig met het opstellen van een maatschappelijke voorzieningenmodel. Hiervoor heeft de gemeente behoefte aan inzichten in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen voor de georganiseerde…

Energielasten ondernemende sportaanbieders en sportverenigingen

Voor ruim een derde (36%) van de ondernemende sportaanbieders vormt de ontwikkeling van de energielasten een (zeer) groot punt van zorg. Sportverenigingen verwachten dat de stijgende energieprijzen gevolgen hebben voor…

Tijd voor Krijt - meer dan een potje biljarten

een kwalitatief onderzoek met interviews en observaties op vier locaties van Tijd voor Krijt, factsheet 2022/13

Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit…