Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1035 publicaties gevonden

Diversiteit en inclusie in sportopleidingen

een verkennende studie onder mbo- en hbo-sportopleidingen in Nederland

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Het…

Open sportparken in Nederland

factsheet 2020/44

Het concept open sportaccommodaties, één van de drie speerpunten binnen het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur uit het Nationaal Sportakkoord, heeft de laatste jaren veel aan (beleidsmatige) aandacht gewonnen. Hoewel het aantal…

Limburg paardensport 2030

fundament onder een nieuwe visie

De stichting Limburg Paardensport is een netwerkorganisatie met de ambitie om de positie van Limburg als paarden(sport)provincie te versterken. De stichting wenst eind 2020 een nieuwe visie te presenteren voor…

'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'

sportgedrag en ervaren homo-acceptatie door homo- en biseksuele mannen en vrouwen

Vanuit het lopende beleidsprogramma Alliantie Gelijkspelen 4.0 (2018-2021) is het Mulier Instituut door de John Blankenstein Foundation (JBF) als penvoerder gevraagd om ondersteunend onderzoek te verrichten naar de acceptatie van…

LHBTI in de breedtesport (2020)

samenhang acceptatie en het wel of niet kennen LHBTI-persoon, factsheet 2020/47

Dit factsheet kijkt naar de relatie tussen het wel of niet kennen van een LHBTI-persoon in iemands persoonlijke omgeving en de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de sport. De…

Contributiemonitor 2019/2020

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

De betaalbaarheid van het sportaanbod en het faciliteren en stimuleren van sportdeelname is een belangrijk aandachtspunt in de beleidsagenda’s van onder andere het ministerie van VWS en gemeenten. De contributiemonitor…

Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking

een verkenning

Kinderen met een beperking worden wel meegenomen in landelijke bevolkingsonderzoeken, maar gegevens over het sporten en bewegen van deze doelgroep worden niet gepubliceerd vanwege te lage aantallen. Ad hoc onderzoeken,…

Event impact managementplan

guidance for creating (health) impact with running events

This document is part of the project “Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH”. This project aims to promote sports, exercise and social well-being…

Managementplan voor impact van hardloopevenementen

richtlijnen voor het creëren van (gezondheids)impact bij hardloopevenementen

Dit document komt voort uit het project ‘Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH’. Het doel van dit project is om het sport- en…

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020

Meer dan 1.000 sportaanbieders zijn geholpen om inzicht te krijgen in mogelijkheden om hun eigen sportaccommodatie te verduurzamen. Uit de energiescans die hierbij zijn afgenomen blijkt dat op jaarbasis het…