Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 9 publicaties gevonden

Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in Nederland

factsheet 2021/21

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  Talentvolle sporters is gevraagd in welke mate de coronacrisis…

Safe sport contexts at a glance: a comparative analysis in seven European countries

Door misbruikervaringen te delen herkennen sporters mogelijke signalen van misbruik sneller en weten zij beter hoe ze kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. Dat blijkt uit een verkenning van het…

Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport

vijf vragen over de rol van topsportbegeleiders en hun houding tegenover het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

Het gebruik van prestatiebevorderende middelen (waaronder doping) is in de topsport een bekend gegeven. Welke invloed hebben coaches, medisch begeleiders (sportartsen en voedingskundigen) en naasten (ouders en partners) op de…

Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

factsheet 2021/11

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit deze factsheet, opgesteld door het…

De Nederlandse topsport, hoofdstuk 5

een selectie uit de Monitor Sport en corona III - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de Monitor Sport en corona III - De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor…

De visie van topsportbegeleiders op een schone sport

een kwalitatieve studie naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf…

De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen?

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren relatie tussen talentcoaches en talentouders van Utrechtse topsportverenigingen

In de talentontwikkelingsfase blijkt de coach-ouderrelatie zowel theoretisch als praktisch een onderbelichte zijde van de sportieve driehoek (coach/ouder/sporter) te zijn. Om meer inzicht te verkrijgen in de aard en eigenschappen…

De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6

een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor…

De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6

een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de monitor Sport en corona - De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie…