Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 14 publicaties gevonden

Velden samen gebruiken kansrijker dan fuseren en samenvoegen (intern rapport)

over de mogelijkheden om voetbalvelden in de gemeente Maasdriel efficiënter te gebruiken

De gemeente Maasdriel heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de volgende vragen: hoe zijn voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken en welk draagvlak hebben verenigingen daarvoor…

Ons-kent-ons-mentaliteit viert hoogtij

mechanismen van sociale in- en uitsluiting in het technisch topkader van sportorganisaties

Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg

achtste voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2022

In het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord lijkt de uitvoering van de lokale sportakkoorden op stoom te zijn gekomen. Op vier van de zes thema’s is behoorlijke vooruitgang geboekt.…

Afwegingskader padelbanen Zwijndrecht

criteria voor investeringen van gemeentegeld in padel in Zwijndrecht

Twee Zwijndrechtse tennisverenigingen willen tennisbanen ombouwen tot padelbanen. De tennisbanen behoeven renovatie en zijn eigendom van de gemeente Zwijndrecht. Het Mulier Instituut ontwikkelde een kader waarmee de gemeente kan afwegen…

Gezamenlijke inkoop: hoe te beginnen?

vitalere verenigingen

Sportverenigingen zijn onder meer vitaal wanneer zij een gezonde financiële uitgangspositie kennen. Gezamenlijk inkopen is in het Haags sportakkoord bestempeld als kans om de financiële uitgangspositie van verenigingen te verbeteren.…

Samenvatting

een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen…

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord

voortgangsrapportage juni 2022

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier…

Ruimte voor sport in Gooise Meren (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

De gemeente Gooise Meren wil kennis nemen van hoe de behoefte aan het gebruiken van binnen- en buitensportaccommodaties zich in 2021 verhield tot het aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties. Bovendien…

Gezamenlijk inkopen Haagse sportverenigingen

wat zijn kansen en uitdagingen?

Haagse sportverenigingen zien kansen in gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Mogelijk kunnen zij hun uitgaven op deze manier verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.…

Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7

een selectie uit de Monitor Sport en corona IV - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de Monitor Sport en corona IV - De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…