Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 133 publicaties gevonden

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd

factsheet 2017/15

Voor wekelijkse sportdeelname bestaat een groot verschil tussen leeftijden. Van de jeugd, zeker van kinderen rond de 10 jaar, beoefenen velen één of meer sporten. Voor ouderen boven de 65…

Ontwikkeling sportdeelname naar sporttakken

factsheet 2017/14

De sportdeelname naar sporttak is onderhevig aan veranderingen. Dit is afhankelijk van het aanbod, maar ook van de veranderende omstandigheden van de sporters. Dit wordt in dit factsheet getoond door…

Stappen op weg naar sport en/of bewegen

factsheet 2017/13

Het is belangrijk dat meer mensen gaan sporten en/of recreatief bewegen (wandelen/fietsen). Maar volgens een rapport van WRR (2017) heeft lang niet iedereen voldoende ‘doenvermogen’ om hiervoor initiatief te nemen.…

Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen

factsheet 2017/12

Veel gemeenten en sportaanbieders vergroten het sport- en beweegaanbod om meer mensen te laten sporten en/of bewegen. Idealiter sluit het aanbod zo goed mogelijk bij de voorkeuren aan. Soms trekt…

Naar meer bruto nationaal sportgeluk?

verkenning van de rol van sport in geluk

Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse…

Tafeltennis in Nederland

onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

Sportuitgaven van gemeenten

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en…

Sportdeelname en opleidingsniveau

factsheet 2017/8

Dit factsheet komt voort uit een onderzoek naar verschillen in sportdeelname tussen bevolkingsgroepen en de relatie met gemeentekenmerken, zoals stedelijkheid en sportuitgaven per inwoner. Sporten blijft belangrijk, onder andere voor een…

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening

In het kader van het programma Grenzeloos actief is geïnventariseerd wat er bekend is over de behoefte van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening om te sporten en…

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…