Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 58 publicaties gevonden

Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen

De algemene doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de markttechnische haalbaarheid van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Voor dit onderzoek is een mix van methoden ingezet: bureaustudie, GIS-analyses…

Ruimte voor sport in Heerenveen

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen) en de binnensport in de gemeente Heerenveen.…

TranSportium

fundament onder sportieve ambities (intern rapport)

De afgelopen jaren waren er drie consortia die de ambitie hadden (hebben) om in Nederland een nieuwe schaatsaccommodatie voor de topsport te realiseren. Dit betreft Thialf in Heerenveen (renovatie), Icedôme…

Schaatscentrum Almere Poort

fundament onder sportieve ambities (intern rapport)

Van Wijnen verkent de mogelijkheden om een schaatscentrum bij Almere Poort te realiseren. Naast sport (schaatsen) vormen leisure (wellness, evenementen), duurzaamheid (energieopwekking, kringlopen sluiten), kennis (onderwijs, digitale media) en community (sportdorp, buurtfunctie)…

Ruimte voor sport in Alkmaar

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan inzicht in de huidige capaciteit aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente en in het gebruik ervan. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling…

Capaciteit binnensport Utrecht

In navolging van het in 2013 opgestelde huisvestingsplan voor de veldsport (2014-2020) stelt de gemeente Utrecht nu een meerjarenhuisvestingsplan voor de binnensport op. Om een gedegen en gedragen huisvestingsplan op…

Sport, ruimte en tijd

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van…

Ruimte voor sport in Leeuwarden

een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

De gemeente Leeuwarden stelt nieuw sportaccommodatiebeleid op. Eén van de redenen hiervoor is dat er in 2014 een gemeentelijke herindeling is geweest, waardoor Leeuwarden is uitgebreid met een deel van…

Voetbal in Oss

onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om op basis van een vijftal onderzoeksvragen een helder beeld te geven van de toekomst voor voetbalverenigingen in de…

Sportdeelname ambities Rotterdam ruimtelijk vertaald (intern rapport)

behoefte aan sportvoorzieningen in Rotterdam tot 2020

De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief geschikte sportvoorzieningen is een randvoorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van het Rotterdamse sportbeleid. Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is uitgevoerd…