Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 57 publicaties gevonden

Inventarisatie aantal tennissers en potentiële leden (intern rapport)

De KNLTB heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar het aantal tennissers in Nederland en het aantal potentiële leden van de KNLTB. Deze rapportage geeft de resultaten weer…

Sportdeelname 2014

factsheet 2015/6

In deze factsheet worden de sportdeelnamecijfers van 2014 gepresenteerd. De factsheet is een vervolg op eerdere factsheets uit 2012, 2013 en 2014. Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is…

De start van de gezonde sportkantine

uitkomsten 0-meting GSK

Jongeren op Gezond Gewicht (voorheen Convenant Gezond Gewicht) zet zich in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Een van de aandachtspunten daarbij…

Tennis in Nederland

de tenniswereld in al haar aspecten geserveerd

Tennis is na voetbal de tweede sport van Nederland. Ongeveer een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan, en meer dan 600.000 mensen zijn lid van één of meer van de…

Jeugdsport

positieve geluiden en aanhoudende en nieuwe zorgen (INTERN)

Mede met het oog op uit de pan rijzende zorgkosten maakt de overheid zich er sterk voor dat Nederlanders voldoende bewegen en gezond eten. De algehele lijn daarin is dat…

Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014

De doelstelling van deze effectmeting is vast te stellen welke beleidsprestaties door de inzet van buurtsportcoaches worden gerealiseerd, met bijzondere nadruk op de vraag of dit leidt tot meer en…

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

NL

a sporting nation, a brief glance into Dutch sports, factsheet

Data for this factsheet is drawn from the Euro 2013 Eurobarometer 'Sports and Physical Activity'. In terms of sport, the Dutch pride themselves on their strong traditions, especially in swimming,…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Montfoort is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…

Sportdeelname 2013

Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) worden sinds 2006 jaarlijks op consistente wijze sportdeelnamecijfers verzameld. Elk jaar nemen ruim 11.000 respondenten deel aan het onderzoek. OBiN is een samenwerking…