Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 41 publicaties gevonden

De klant in beeld: de vraag

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de deelname aan fitness in Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hoeveel mensen doen aan fitness, welke ontwikkeling is…

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015

De stichting Jongeren op Gezond Gewicht is in 2015 opgericht om een deel van de werkzaamheden van het Convenant Gezond Gewicht voort te zetten. De stichting heeft als doelstelling om te…

Atletiek in Nederland

lopen, werpen en springen in beweging

De atletiek geldt niet voor niets als moeder der sporten. De sport lag aan de basis van de Olympische Spelen en vormt nog steeds een centraal bestanddeel van diezelfde Spelen. De…

Regionale Sportmatch Zuid-Kennemerland

Stichting SportSupport Kennemerland en de gemeenten in de regio’s Amstel- en Meerlanden en Zuid-Kennemerland hebben onder leiding van Sportservice Noord-Holland het initiatief genomen tot het project ‘Aangepast sporten in de…

Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden

SportSupport Kennemerland en de gemeenten in de regio’s Amstel- en Meerlanden en Zuid-Kennemerland hebben onder leiding van Sportservice Noord-Holland het initiatief genomen tot het project ‘Aangepast sporten in de spo(r)tlights’.…

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

Het nieuwe sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ heeft als doel dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten…

Chronisch zieken

In dit hoofdstuk gaan de auteurs in op het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures van chronisch zieken in de afgelopen 15 jaar.

Ouderen

In dit hoofdstuk komt het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures in de afgelopen 15 jaar aan de orde van de groep ouderen (personen van 65…

Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid

Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Amsterdam is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…