Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 26 publicaties gevonden

Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid

stand van zaken begin juli 2020

In juli 2020 gaven negen op de tien gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe…

Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)

factsheet 2020/24

Nederlandse middelbare scholieren (12 t/m 16 jaar) met een lage gezinswelvaart (46%) en/of niet-westerse migratieachtergrond (51%) zijn het minst vaak lid van een sportvereniging. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie…

Coronamaatregelen bij buitenzwemplekken

factsheet 2020/32

In mei van 2020 vond een versoepeling van de coronamaatregelen plaats, maar de anderhalvemetermaatregel diende nog steeds nageleefd te worden. In combinatie met het mooie weer in de maand mei…

Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst

factsheet 2020/25

Young Urban Professionals zijn hoog opgeleide professionals (minimaal HBO), jongvolwassen (25-35 jaar) en woonachtig in en om de grote steden. Ze zijn een belangrijke consumentengroep in de sportsector, die nieuwe…

Sport en bewegen in de buurt (2020)

bekendheid van Nederlanders met sportieve activiteiten in hun buurt en de buurtsportcoach, factsheet 2020/30

Via het Nationaal SportOnderzoek (NSO) uitgezet onder Nederlanders van 16 tot 80 jaar, achterhaalt het Mulier Instituut sinds 2014 tweejaarlijks in hoeverre mensen bekend zijn met en deelnemen aan sport-…

De inclusieve buitenruimte

behoeftenonderzoek naar sport en recreatie van inwoners in Zuid-Holland

Om de leefomgeving optimaal te kunnen afstemmen op de vraag naar recreatie in de openbare ruimte en sport, heeft de provincie Zuid-Holland het Mulier Instituut en het Bureau voor Ruimte…

Verenigingsmonitor gemeente Beverwijk 2020 (intern rapport)

In deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Beverwijk, wordt de vitaliteit van de Beverwijkse sportverenigingen beschreven. Met de verenigingsmonitor wordt inzichtelijk gemaakt hoe de…

Buurtsportcoach belangrijke verenigingsadviseur in coronatijd

sportaanbieders moeten aanbod aanpassen

De impact van de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 is groot voor sportaanbieders. Vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de…

Belangstelling en verwachtingen WK vrouwenvoetbal 2019

oranjeleeuwinnen kronen zich tot 'koningin voetbal', factsheet 2020/22

Kan de belangstelling voor het WK vrouwenvoetbal in 2019 tippen aan die voor het EK vrouwenvoetbal in 2017 (WK 2017)? Een vergelijking van de belangstelling voor de beide kampioenschappen in…

Buitenspelen 2020

een verkenning van het beleid in Nederland en Europa

Deze verkenning, uitgevoerd door het Mulier Instituut, biedt een overzicht van wat bekend is over buitenspelen door kinderen in Nederland (0-12 jaar) en het daarop gerichte beleid door middel van…