Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 101 publicaties gevonden

Verenigingsmonitor Zeist 2018 (intern rapport)

stand van zaken bij sportverenigingen

In opdracht van de gemeente Zeist onderzocht het Mulier Instituut de vitaliteit van  sportverenigingen in Zeist. In hoeverre zijn verenigingen organisatiekrachtig en maatschappelijk georiënteerd? De monitor is één van de…

Veiligheid in het bewegingsonderwijs

factsheet 2018/12

Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om meer zicht te krijgen op veiligheidsaspecten binnen het bewegingsonderwijs, hebben de onderzoekers aan schoolleiders van basisscholen verschillende stellingen voorgelegd. Via…

Adviesrapport breedtesportbeleid in Heerenveen (intern rapport)

input voor een lange termijn sportvisie op het breedtesportbeleid

Het Mulier Instituut heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Heerenveen. Het doel van dit adviesrapport is om wetenschappelijke input te leveren - kennis vanuit de literatuur alsmede…

Characteristics of insufficiently active participants that benefit from health-enhancing physical activity (HEPA) promotion programs implemented in the sports club setting

Health-enhancing physical activity (HEPA) promotion programs are implemented in sports clubs. The purpose of this study is to examine the characteristics of the insufficiently active participants that benefit from these…

Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)

Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Team:Fit werken sportverenigingen aan een gezonder aanbod in sportkantines. In totaal…

Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht

Artikel van Dorine Collard (Mulier Instituut) in Sport & Strategie, waarin aan de hand van een literatuurstudie, van het Mulier Instituut, wetenschappelijk onderzoek wordt besproken waarin de relatie tussen sport…

Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017

voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten

strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

Het doel van dit project is om vanuit een ‘evidence en practice based’ kader meer zicht te krijgen op strategieën om de impact van beweeginterventies - ter bevordering van cognitief functioneren…

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017

In deze derde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht in 2017 teruggeblikt. Jongeren Op Gezond Gewicht kan door middel van…

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland

factsheet 2018/4

In de media wordt vaak gemeld dat kinderen veel minder buitenspelen dan een aantal jaar geleden. Is dit echt zo? Dit factsheet geeft inzicht in de mate waarin kinderen buitenspelen door de…