Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

auteur(s):
Hover, P., Suijlekom, A. van, Eldert, P. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
33 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

samenvatting:

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews, documentstudie en data-analyse.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de subsidieregeling, welke bedragen aan welke evenementen zijn uitgekeerd en op welke punten de regeling zich onderscheidt van de voorgaande regeling. De resultaten van de interviews staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 sluit af met de conclusie en aanbevelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1004
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl