Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Het sport- en beweeggedrag van sportieve Young Urban Professionals (YUP) tijdens en na corona (intern rapport)

auteur(s):
Heijnen, E., Dellas, V., Gómez Berns, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
10 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

In dit onderzoek wordt beschreven in hoeverre er sprake is van een verandering in het sport- en beweeggedrag van yuppen (jonge, hoogopgeleide, sportieve stedelingen) als gevolg van de coronacrisis en welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen bij een mogelijke gedragsverandering.

Data zijn verzameld voor dit onderzoek aan de hand van drie vragenlijsten en 26 (online) interviews. De vragenlijsten zijn via sociale media afgenomen in het voorjaar van 2020, 2021 en 2022. De interviews zijn een verdieping van de cijfers.

De yuppen uit dit onderzoek hebben de onderzoekers alleen via internet benaderd en zijn daarmee geen afspiegeling van de volledige populatie yuppen. Hiermee moet rekening worden gehouden met het lezen van de resultaten.

De helft van de yuppen in 2022 is teruggegaan naar hun sport- en beweeggedrag van voor de coronacrisis. Bijna één op de drie yuppen sport in 2022 meer dan voor de coronacrisis en een zesde deel van de yuppen is in 2022 minder gaan sporten dan voor de coronacrisis.

Tijdens de coronacrisis werkten hoogopgeleiden vaker thuis. Hierdoor konden zij hun werkuren flexibeler inplannen en dat bood mogelijkheden om tussendoor te sporten. De yuppen in dit onderzoek lijken een sociaal netwerk te hebben dat sport.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-959
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl