Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Wageningen (intern rapport)

auteur(s):
Schots, M., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
37 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Wageningen is bezig met de herijking van haar sportbeleid. Voor dit proces heeft zij behoefte aan inzichten in de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties en hoe deze zich zal ontwikkelen. Om in deze kennisbehoefte te voorzien wordt in deze rapportage, uitgevoerd in 2022 door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Wageningen, de behoefte aan sportaccommodaties vanuit de georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs in beeld gebracht.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-913
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl