Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Toolbox behoeftepeilingen regionale academies (intern rapport)

auteur(s):
Heijnen, E., Stam, W. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
11 p. bijl. fig.
samenvatting:

De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) is een programma dat in de periode 2019-2022 wordt vormgegeven als ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Binnen het programma LAB wordt samengewerkt met allerlei stakeholders, met als doel een dekkende structuur van bijscholingsaanbod.

Om te bepalen of nieuw aanbod nodig is, welke bijscholing actief aangeboden/ontsloten moet worden en zo ja, welk aanbod dan, zijn regelmatig behoeftepeilingen nodig onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten. De regionale academies gebruiken de resultaten van deze behoeftepeiling bij het neerzetten van ondersteuningsaanbod voor buurtsportcoaches in hun regio. Om de regionale academies hierbij te ondersteunen, en nieuwe medewerkers op de hoogte te brengen van wat er moet gebeuren, heeft het Mulier Instituut een toolbox ontwikkeld.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl