Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnen- en buitensport in Waadhoeke (intern rapport)

auteur(s):
Ruikes, D., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
43 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Waadhoek wil inzicht hebben in zowel de huidige als de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Waadhoek maakt inzichtelijk wat de huidige (2020) en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties is en hoe deze zich verhoudt tot het huidige aanbod.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-837
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl