Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Afwegingskader sportvoorzieningen gemeente Veldhoven (intern rapport)

auteur(s):
Stevens, V., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
15 p. bijl. Met lit. opg.
samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een afwegingskader opgesteld dat de gemeente kan benutten bij het besluitvormingsproces rondom gemeentelijke investeringen in sportvoorzieningen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0024
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-774
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl