Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Managementsamenvatting

auteur(s):
Poel, H. van der
jaar:
2020
collatie:
5 p.
documenten:

Managementsamenvatting: een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

samenvatting:

Dit document bevat de ‘Samenvatting’ uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in beknopte samenvatting over de gevolgen van de getroffen maatregelen op de sportsector. Het hoofdstuk gaat in op het veranderend sentiment, de afname van sport- en beweegdeelname en verschillende tussen groepen, inkomstenderving en schade, en de gezondheidseffecten van de coronacrisis. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden.

Achtergrond monitor Sport en corona II: de monitor Sport en corona II bundelt de tot en met november 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). De rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een groot aantal partijen uit de sportsector.

Deze rapportage is de tweede in een reeks monitorrapportages en één van de eerste activiteiten van het nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In het kennisconsortium Sport en corona hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

dit is een hoofdstuk uit:
Poel, H. van der, Nafzger, P., Eldert, P. van (2020). Monitor Sport en corona II (145 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.). :

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl