Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lokale sportakkoorden

plaats:
Den Haag
uitgever:
Ministerie VWS
jaar:
2020
collatie:
1 p.
documenten:

Infographic Lokale Sportakkoorden

samenvatting:

Dit factsheet heeft aandacht voor: wie zijn de ondertekenaars van de lokale sportakkoorden? Wat zijn de meest genoemde thema's in de lokale akkoorden en is er afstemming op andere gemeentelijke beleidsterreinen in deze akkoorden?

De factsheet is gebaseerd op de studie 'Tussenstand lokale sportakkoorden. Procesevaluatie en inhoudsanalyse. Deze rapportage is opgesteld door het Mulier Instituut, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Klik hier voor de volledige rapportage.  

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl