Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport in Zoetermeer

auteur(s):
Schadenberg, B., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
40 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor binnensport in Zoetermeer

samenvatting:

Het aanbod aan binnensportruimte in Zoetermeer bestaat uit drie sporthallen, dertien sportzalen en twintig gymzalen. De gemeente Zoetermeer wil beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportruimte in de gemeente. Hiertoe heeft het Mulier Instituut een capaciteitsonderzoek uitgevoerd. De resultaten moeten bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over de gemeentelijke investeringen in de toekomst van de Zoetermeerse binnensport en het optimaliseren van het sportaccommodatiebeleid.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • Het aanbod aan binnensportruimte in Zoetermeer is relatief laag. Als gevolg van de lage dichtheid van sporthallen moeten de inwoners van Zoetermeer relatief ver reizen naar de dichtstbijzijnde sporthal.
  • De behoefte aan binnensportruimte voor de (georganiseerde) binnensport is fors hoger dan het aanbod. In de gemeente is een tekort aan sporthallen, die deels gecompenseerd wordt door een overschot aan sportzalen.
  • Het aanbod voor het bewegingsonderwijs van de Zoetermeerse basisscholen, alsmede de spreiding van het aanbod, is voldoende.
  • Als gevolg van het beperkte aanbod aan binnensportruimte is de bezetting van de aanwezige sportruimtes hoog, met name tijdens de piekuren (in het winterseizoen) zijn de accommodaties veelal volledig bezet.
  • Opvallend is het aanzienlijke gebruik van de Zoetermeers gymzalen voor sportdoeleinden, waar in andere gemeenten dit minder gebeurd.
  • De bestaande bevolkingsprognoses voor Zoetermeer laten voor de periode tot en met 2030 een bevolkingsdaling en –vergrijzing zien. In hoeverre dit werkelijkheid wordt is onzeker, gelet op de uitgesproken ambitie van de gemeente Zoetermeer om meer woningen te realiseren.  
  • Het bestaande tekort aan binnensportruimte en de knelpunten in de bezetting zijn dusdanig dat ook wanneer de bestaande bevolkingsprognoses uitkomen, uitbreiding van de beschikbare ruimte logisch is.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-621
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl