Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport

auteur(s):
Groot, I.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Vereniging Sport en Gemeenten
jaar:
2019
documenten:

Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport: rapportage sport 2018 (artikel)

samenvatting:

Stabiele cijfers, maar toch ook veel verandering in sportgedrag, sportaanbod en sportbeleid. Dat is het beeld dat naar voren komt in de zesde Rapportage Sport 2018, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in december 2018 publiceerde.

De redacteurs van deze rapportage, Annet Tiessen-Raaphorst van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Hugo van der Poel van het Mulier Instituut, reflecteren in dit artikel uit het vaktijdschrift Sport & Gemeenten op de opvallendste bevindingen. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl