Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor sport & cultuur Medemblik 2018 (intern rapport)

auteur(s):
Brandsema, A., Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
34 p. fig.
samenvatting:

In opdracht van de gemeente Medemblik heeft het Mulier Instituut de verenigingsmonitor sport & cultuur 2018 ontwikkeld. Deze monitor geeft de gemeente Medemblik inzicht in de stand van zaken bij haar sport- en cultuurverenigingen. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente. Door zowel verenigingen in de sectoren sport als cultuur in deze monitor te betrekken, ontstaat een beter beeld van het vrijetijdslandschap in de gemeente. Door deze monitor te herhalen, kan de gemeente een vinger aan de pols houden en verenigingen in hun ontwikkeling volgen.

Voor de lokale monitor in Medemblik is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke sportverenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Voor sportverenigingen wordt hun vitaliteit berekend, voor cultuurverenigingen worden vitaliteitaspecten berekend. Uitgangspunt is het basismodel ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’ door Jo Lucassen en Janine van Kalmthout (redactie).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-563
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl