Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sociale impact van sportevenementen: state of research

auteur(s):
Hover, P., Slender, H.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Nederlandse Sportraad
jaar:
2018
collatie:
31 p. Met lit. opg.
documenten:

Sociale impact van sportevenementen: state of research

samenvatting:

De Nederlandse Sportraad buigt zich over de maatschappelijke en economische impact en de beleving van sportevenementen in Nederland. Welke doelen en effecten kunnen sportevenementen hebben en hoe kunnen deze het best worden gemeten? De Nederlandse Sportraad wil hierover adviseren.

In opdracht van de Nederlandse Sportraad heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de sociale impact van sportevenementen en Hans Slender gevraagd (Hanzehogeschool Groningen) om in het onderzoek te participeren.

De volgende vragen zijn in dit rapport beantwoord:

  • Wat is sociale legacy?
  • Hoe kan de sociale legacy van sportevenementen worden gemeten, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methoden en welke ervaringen zijn in Nederland opgedaan met het meten van sociale legacy?
  • Wat is uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bekend over de sociale legacy van sportevenementen?

Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd, de focus ligt op bestaande kennis. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 handelt over de definitie van sociale legacy en ook de termen impact, legacy en leveraging worden toegelicht. Het meten van sociale legacy is het onderwerp van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt kort geschetst welke bewijslast er is voor het ontstaan van sociale legacy dankzij sportevenementen. Conclusies zijn verwoord in hoofdstuk 5.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl