Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

auteur(s):
Stam, W. van, Brandsema, A., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
17 p. bijl. fig.
documenten:

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Werkbladen voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Excelinstrument: registratieformulier voor de werkzaamheden van de buurtsportcoach

Excelinstrument: inventariseren ervaren effect

Voorbeeld gemeente Soest

Voorbeeld gemeente Enschede

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft met subsidie van het ministerie van VWS een stappenplan ontwikkeld, dat gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches helpt meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de inzet van de buurtsportcoach en welke onderdelen van het beleid goed werken.

Monitoren en evalueren is belangrijk om de resultaten van en ervaringen met de inzet van buurtsportcoaches duidelijk te krijgen. Daarmee kan lokaal draagvlak worden gecreëerd of worden verstevigd, wat kan zorgen voor continuering van het sport- en beweegbeleid in gemeenten waarvan de inzet van buurtsportcoaches onderdeel is. Monitoring en evaluatie maakt integraal onderdeel uit van het werkproces van buurtsportcoaches.

De acht stappen volgen de realisatie van het buurtsportcoachbeleid in een gemeente volgens de fasen doelen, uitvoeren, analyseren en bijsturen. Werkbladen zijn opgesteld om de acht stappen concreet uit te kunnen werken, zodat kan worden nagegaan of de verwachte uitkomsten op een duidelijke manier voortkomen uit de opgestelde doelen. Daarnaast zijn twee voorbeelden uitgewerkt hoe twee gemeenten hun monitorings- en evaluatiebeleid rondom de inzet van buurtsportcoaches vormgeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-565
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl