Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportagenda 2017+

auteur(s):
NOC*NSF
plaats:
Arnhem
uitgever:
NOC*NSF
jaar:
2016
collatie:
57 p.
documenten:

Sportagenda 2017+

Lees de Engelstalige versie

samenvatting:

De Sportagenda 2017+ bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

I) De ambitie en uitdagingen van sportbonden en NOC*NSF
Alles begint bij ambitie. Waar gaan we voor? Wat willen we bereiken? In dit deel laden en specificeren we de 2 hoofdambities:

  1. Een zeer groot bereik van de sport onder de bevolking, o.a. een hoge actieve sportparticipatie
  2. Excellente topsportprestaties, waarin Nederlandse talenten acteren en presteren op wereldniveau, hetgeen bijdraagt aan de positionering en innovatiekracht van Nederland (binnen de wereld) en de Nederlandse bevolking inspireert.

II) De bouwstenen van de Sportagenda 2017+
De 2 hoofdambities worden in dit deel vertaald naar een programmatische aanpak met de beschrijving van diverse resultaatgerichte inspanningen. Deze aanpak is geordend langs 4 bouwstenen:

  •  Ontwikkeling van (de) sport(sector)
  •  Topsport (winnen)
  •  Sportparticipatie (meedoen)
  •  Financiering van de sport

III) Uitgewerkte inspanningen per bouwsteen
Voor elke bouwsteen zijn de (hoofd)inspanningen, zoals benoemd in deel II, gedetailleerd beschreven. Bij elke inspanningen worden doelstellingen, resultaten, betrokken partijen, financieringsbronnen en (eventuele) samenhang met andere bouwstenen en inspanningen geduid.

IV) Sport in Nederland.
Hierin wordt een beschrijving en onderbouwing gegeven op de betekenis, positionering en ontwikkeling van sport in Nederland. Dit deel vormt de onderbouwing en legitimatie van de hoofdambities voor de sport in Nederland. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl