Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport, geld en de stad

auteur(s):
Ruth, A. van, Bekkers, H., Dam, M. van
plaats:
Nijmegen
uitgever:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
jaar:
2015
collatie:
58 p. bijl.
documenten:

Sport, geld en de stad : financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente

samenvatting:

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in deze rapportage. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies over de jaren 2010 tot en met 2014. De gemeente verstrekt directe subsidies aan sportverenigingen (en andere sportorganisaties) voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering voor trainers of bestuursleden of voor het aanstellen van een betaalde trainer. Bij indirecte subsidies gaat het om de kosten die de gemeente maakt voor sportaccommodaties die niet gedekt worden door de huur die sportverenigingen betalen. Bij de uitvoering van deze second opinion is de Rekenkamer ondersteund door de heren R. Hoekman en D. Romijn van het Mulier Instituut.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl