Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

VSK monitor 2015

auteur(s):
Romijn, D., Kalmthout, J. van, Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
98 p. bijl.
documenten:

VSK monitor 2015 : voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

samenvatting:

Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) ging in 2011 van start. Het programma loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar. De aanpak is zowel gericht op het optreden tegen misstanden (curatief) als het voorkómen van dergelijke misstanden (preventief). In deze VSK Monitor 2015 is de balans opgemaakt van het programma tot nu toe. Daarbij is gekeken naar hetgeen gebeurd is binnen het programma, wie er met het programma bereikt zijn en wat daarvan vooralsnog de betekenis is geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport. Hiervoor is geput uit gegevens die zijn verkregen uit enquêtes onder sportbetrokkenen (sporters, arbiters, bestuurders), bevolkingsonderzoeken, registraties die plaatsvinden binnen het programma zelf, en gesprekken met experts van binnen en buiten het programma.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-373
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl